Tay nắm tủ GRÖß Đồng đỏ,, hợp kim kẽm GH-88D Grob

Tay nắm tủ GRÖß Đồng đỏ,, hợp kim kẽm GH-88D
Mã sản phẩm: GH-88D
Chất liệu: Hợp kim kẽm
Màu sắc:…