Tay nắm tủ GRÖß Đồng rêu, hợp kim kẽm GH-88R Grob

Tay nắm tủ GRÖß Đồng đỏ,, hợp kim kẽm GH-88R
Mã sản phẩm: GH-88R
Chất liệu: Hợp kim kẽm
Màu sắc:…