Khay Chia Thìa Đĩa Grob

691.200 

Thông số khay chia thìa đĩa

Mã sản phẩm : GT-145A
Đơn vị tính : một bộ đầy đủ phụ kiện
Phân loại : Khay chia thìa đĩa
Chức năng :…