Khay Chia Thìa Đĩa Mở Rộng Grob

904.800 

Thông số khay chia thìa đĩa

Mã sản phẩm : GT-IM145
Đơn vị tính : một bộ đầy đủ phụ kiện
Phân loại : Khay chia thìa đĩa
Chức năng :…