Tủ đồ khô cánh rút nan dẹt GM-440, GM-640 Grob

6.055.800