Tay nắm tủ GRÖß PVD gold, hợp kim GHA-38C Grob

Tay nắm tủ GRÖß PVD gold, hợp kim GHA-38C
Mã sản phẩm: GHA-38C
Chất liệu: Hợp kim
Màu sắc: PVD…