Tay nắm cổ điển màu đồng đỏ Eurogold MSEH68-128

29.700