Tay nắm âm rãnh không khóa Eurogold K3-CROM

319.000