Ray bi 3 tầng không giảm chấn( màu đen-trắng) Grob

96.000