Ray bi 3 tầng không giảm chấn Eurogold SG250

108.900 

Xuất xứ

PRC

Bảo hành

2 năm
Thời gian bảo hành sản phẩm