Ray bi 3 tầng Eurogold SB350

53.900 

Xuất xứ

PRC

Bảo hành

2 năm
Thời gian bảo hành sản phẩm