MÂM XOAY LÁ GX-90 Grob

5.475.000 

Mâm xoay hình lá nan dẹt đáy MELAMINE GRÖß dùng cho góc tủ nhà bếp:
– Mã Sản Phẩm: GX-90L GX-90R