Bản Lề Thép GD100 Grob

Bản Lề Thép GD100 tiêu chuẩn Châu Âu.