Bản Lề Thép G-01 Grob

Bản Lề Thép G-01 tiêu chuẩn Châu Âu.