Bản Lề Mở Thép Mạ Niken L170 Grob

Bản Lề Mở thép mạ niken L170 tiêu chuẩn Châu Âu.